17.07.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 18 юли 2019 г. е насрочено за 09:00 ч.

16.07.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 17 юли 2019 г. е насрочено за 15:00 ч.

12.09.2016

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 13 септември 2016 г. е насрочено за 15:00 ч.

18.11.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 20 ноември 2015 г. е насрочено за 16:30 ч.

06.11.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 09 ноември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

03.11.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 03 ноември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

01.11.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 01 ноември 2015 г. е насрочено за 22:00 ч.

01.11.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 01 ноември 2015 г. е насрочено за 06:00 ч.

30.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 30 октомври 2015 г. е насрочено за 18:00 ч.

30.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 30 октомври 2015 г. е насрочено за 17:30 ч.

29.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК

НА 31.10.2015 г. ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ

ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА – II-ри ТУР,

 СЪГЛАСНО ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

 

Секция №

Населено място

Час за предаване

280700012

с. Бояново

15:30

280700014

с. Жребино

16:00

280700024

с. Малък Манастир

15:30

280700028

с. Лесово

16:20

 

28.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 28 октомври 2015 г. е насрочено за 13:00 ч.

27.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 27 октомври 2015 г. е насрочено за 10:30 ч.

26.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 26 октомври 2015 г. е насрочено за 14:30 ч.

25.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 25 октомври 2015 г. е насрочено за 09:00 ч.

24.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 24 октомври 2015 г. е насрочено за 17:00 ч.

23.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 23 октомври 2015 г. е насрочено за 16:00 ч.

22.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 22 октомври 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

20.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 21 октомври 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

19.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК

НА 24.10.2015 г., СЪГЛАСНО ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Секция №

Населено

място

Час за предаване

012

с.Бояново

  7.50

013

с.Борисово

  8.20

014

с.Жребино

  9.00

015

с.Добрич

  9.40

016

с.Чернозем

10.10

017

с.Маломирово

10.40

018

с.Раздел

11.20

019

с.Г.Дервент

11.55

020

с.Лалково

12.30

021

с.Кирилово

  8.10

022

с.Изгрев

  8.45

023

с.Пчела

  9.15

024

с.М.Манастир

  9.45

025

с.Трънково

10.20

026

с.Гранитово

11.10

027

с.Мелница

11.40

028

с.Лесово

12.10

029

с.В.Поляна

12.45

001

Елхово-читалище

15.00

002

Елхово-клуб пл.”Хр.Ботев”

14.40

003

Елхово-читалище

15.20

004

Елхово-ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

15.45

005

Елхово –клуб ул.„Търговска”61

16.10

006

Елхово- клуб ул.„Търговска”66

16.30

007

Елхово- клуб „Ангел Вълев”56

14.45

008

Елхово-ОУ”Св.П.Хилендарски”

15.05

009

Елхово- ОУ”Св.П.Хилендарски”

15.25

010

Елхово- ОУ”Св.П.Хилендарски”

15.45

011

Елхово-клуб ул.”Марица”14

16.05

031

Елхово-МБАЛ

16.25

18.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 19 октомври 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

14.10.2015

Съобщение

ОИК – Елхово уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че могат да гласуват в избирателна секция №280700002 в  клуба на инвалида на площад “Христо Ботев “ №4.

Съгласно чл.235,  ал.3 и ал.4 от ИК и  т.3 от Решение № 1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, избирател с  увредено  зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация - Приложение 74-МИ и Приложение 53-НР от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят на телефони  0478/88 006 или 0478/81258 - ул. ”Търговска” №13 , гр. Елхово от 08.00 ч. до 17.00 ч.

13.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 14 октомври 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

07.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г.  на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

02.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 02 октомври 2015 г. е насрочено за 18:00 ч.

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 01 октомври 2015 г. е насрочено за 14:00 ч.

29.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 29 септември 2015 г. е насрочено за 16:00 ч.

29.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 29 септември 2015 г. е насрочено за 11:00 ч.

28.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 29 септември 2015 г. е насрочено за 16:00 ч.

25.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 25 септември 2015 г. е насрочено за 18:00 ч.

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 23 септември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 22 септември 2015 г. е насрочено за 16:00 ч.

21.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 21 септември 2015 г. е насрочено за 16:00 ч.

21.09.2015

Съобщение

ОИК-Елхово ще проведе процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., на територията на община Елхово на 23 септември 2015 г. от 15:00 часа в заседателната зала на 2 етаж в сградата на община Елхово с адрес: гр. Елхово, ул. "Търговска" № 13.

21.09.2015

Съобщение

ОИК-Елхово ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., на територията на община Елхово на 23 септември 2015г. от 16:30 часа в заседателната зала на 2 етаж в сградата на община Елхово с адрес: гр. Елхово, ул. "Търговска" № 13.

19.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 20 септември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 18 септември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Eлхово уведомява, че приема документи на регистрирани в ОИК-Елхово партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 oктомври 2015 г. за регистрация на кандидатски листи.

Документи се приемат в заседателната зала, ет.2 в сградата на Община Елхово, гр. Елхово, ул. „Търговска” № 13 всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

         Крайният срок за подаване на документи за кандидатски листи по предложение на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 18.00 ч. на 22 септември 2015 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

Във връзка с постъпили въпроси ОИК-Елхово указва на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Информацията за кандидатите за общински съветници и кметове за кметства се подава в ОИК и в електронен вариант, като за целта се използва приложената в това съобщение таблица. Същите следва да бъдат подредени съгласно поредността им в Приложение № 58-МИ от Изборните книжа.

 

Таблицата изтеглете ТУК: https://cik.is-bg.net/upload/12111/tabliza_kandidati_prazna.xlsx

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 14 септември 2015 г. е насрочено за 16:00 ч.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 13 септември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 11 септември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

08.09.2015

Съобщение

            ОИК Елхово съобщава, че приема документи за регистрация на регистрирани в ЦИК партии и коалиции, както и на местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

            Документи се приемат в заседателната зала, ет.2 в сградата на Община Елхово, гр. Елхово, ул. „Търговска” № 13 всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

            Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18:00 часа на 14 септември 2015г.

 

08.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Елхово на 9 септември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч.

07.09.2015

Съобщение

Зеседанието на ОИК-Елхово ще се проведе на 07.09.2015г. от 15:00часа в гр. Елхово, ул. "Търговска" 13, ет. 2, заседателна зала.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 189-МИ / 18.07.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник, следващият от кандидатската листа на местна коалиция „БСП и левицата“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 • № 188-МИ / 13.09.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник, следващият от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 • № 187-МИ / 20.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник, следващият от кандидатската листа на местна коалиция „БСП и левицата“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

всички решения